przy otwarciu strony odezwał się słowik rubinowy

jedno z możliwych środowisk życia - las Rodzaj: Luscinia - słowiki

głosy innych słowików


Słowiki są ptakami należącymi do rodziny drozdowatych (Turdidae), rzędu wróblowych (Passeriformes). Ptaki z tej grupy są najznakomitszymi śpiewakami. Śpiew ich jest donośny, niezwykle urozmaicony, o dużej skali tonów. Słowiki gniazda zakładają w krzakach na ziemi lub nisko nad nią. Odżywiają się przede wszystkim bezkręgowcami, a dietę uzupełniają owocami. Są ptakami wędrownymi, zimują w Afryce. W Polsce gnieżdżą się następujące gatunki słowików: słowik szary, słowik rdzawy i podróżniczek. W domowych chodowlach spotyka się również słowika chińskiego (Leiothrix lutea), ptaka o barwnym upierzeniu, którego naturalnymi siedliskami są zarośla bambusowe Himalajów. W Polsce wszystkie gatunki słowików są pod ochroną.


Słowik szary - Luscinia luscinia

Słowik szary jest małym, wędrownym ptakiem z rodziny muchołówkowatych (Muscicapidae), rzędu wróblowych (Passeriformes) i podrzędu œpiewajšcych (Oscines). Dawniej zaliczany był do rodziny drozdowatych (Turdidae). Sezon godowy słowik szary spędza w centralnej i północno-wschodniej Europie, a na zimę odlatuje do środkowej i południowo-wschodniej Afryki. Zasiedla skraje lasów liściastych i mieszanych z bujnym podszytem, zarośla w dolinach rzecznych oraz parki i ogrody.

Słowik szary jest nieco większy od wróbla. Osiąga średnio: długość ciała ok. 16-18 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 24-26 cm i wagę ok. 21-29 g. U tych ptaków nie obserwuje się dymorfizmu płciowego. Upierzenie u obu płci jest jednakowe: z wierzchu oliwkowoszare, od spodu jasne, a na piersi widnieją delikatne plamki. Śpiew samców w okresie godów jest donośny i bardzo urozmaicony. Słowiki należą do najznakomitszych śpiewaków. W śpiewie oprócz fletowych gwizdów, tryli i kląskań można usłyszeć szereg zgrzytliwych dźwięków. Słowik szary wraca z zimowisk zwykle nieco później od słowika rdzawego i w odróżnieniu od niego woli śpiewać z wyżej położonych miejsc (do wysokości 10 m). Słowik szary odżywia się głównie bezkręgowcami zbieranymi na ziemi. Dietę uzupełnia owocami i nasionami. Szukając pożywienia podskakujei rozgarnia ściółkę.

Gniazdo słowik szary zakłada na ziemi, w płytkim dołku zwykle pod krzakiem, czasem nisko nad ziemią, usłane z traw, łodyg, liści i korzonków. Budową gniazda zajmuje się tylko samica. W sezonie lęgowym (maj-czerwiec) "pani słowikowa" składa 4-5 jaj o tle żółtawym, oliwkowym, zielonkawym lub szaroniebieskim, pokrytych czerwonawymi plamkami. Wysiaduje je sama przez 13-14 dni. Młode (gniazdowniki) opuszczają gniazdo po ok. 11 dniach. Słowiki szare wyprowadzają 1 lęg w roku.

W Polsce słowik szary należy do ptaków średniolicznych lęgowo. Przylatuje do nas w kwietniu-maju, a odlatuje w sierpniu-wrześniu. Przez Polskę przebiega granica zasięgu występowania słowika szarego i rdzawego. w zachodniej połowie występuje słowik rdzawy, a we wschodniej - słowik szary. W pasie od Pomorza po Małopolskę można spotkać oba gatunki. W Polsce słowik szary jest pod ochroną.

posłuchaj moich własnych nagrań słowika szarego

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
słowik szary - jedna zwrotkawav29 kb
słowik szary - dłuższa kompozycjamp3148 kb
słowik szary - jeszcze inna kompozycjamp3257 kb
słowik szary - przy dalekim wtórze innych ptakówmp3277 kb

rodziny i gatunki
alfabetyczny spis ptaków


Słowik rdzawy - Luscinia megarhynhos

Słowik rdzawy jest małym, wędrownym ptakiem z rodziny muchołówkowatych (Muscicapidae), rzędu wróblowych (Passeriformes) i podrzędu œpiewajšccych (Oscines). Dawniej był zaliczany do rodziny drozdowatych (Turdidae). W grupie tych słowików wyróżnia się 3 podgatunki. Słowiki rdzawe występują w Europie, Afryce i Azji. Swoje zimowiska mają w Afryce. Słowiki te dobrze czują się w lasach liściastych i mieszanych z gęstym podszytem, zwłaszcza dąbrowach, na grądach i łęgach, w wilgotnych zaroślach, zakrzaczonych parkach, ogrodach i cmentarzach.

U tych ptaków nie występuje dymorfizm płciowy. Upierzenie u obu płci jest podobne: niepozorne, brązowawe ciało z ciemnorudym ogonem, bez plamek na piersi (jak u słowika szarego). Słowik rdzawy jest nieco większy od wróbla. Osiąga średnio: długość ciała ok. 16-17 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 23-26 cm i wagę 21-26 g. Samce są niezrównanymi śpiewakami. Śpiewają w dzień i w nocy, głównie rano i wieczorem. W nocy śpiewają głównie te samce, które nie znalazły jeszcze partnerki. W śpiewie słowika rdzawego nie słychać tak zgrzytliwych dźwięków jak u słowika szarego. Słowik rdzawy odżywia się różnymi bezkręgowcami. Lubi chrząszcze i mrówki. Pożywienia szuka na ziemi lub w ściółce, poruszając się długimi skokami. Zbiera również owady z liści i gałęzi, a także potrafi chwytać owady w locie. Swoją dietę uzupełnia jagodami.

Gniazdo słowik rdzawy zakłada na ziemi pod krzakiem lub w gęstej trawie, albo też nisko nad ziemią na gałązkach zarośli. Gniazdo jest konstrukcją złożoną z suchych traw i liści (bardzo rzadko jest nakryte kopułą), wyścielone miękkim materiałem i piórami. Budową gniazda zajmuje się tylko samica. W sezonie lęgowym (maj-czerwiec) samica składa 4-5 bladoniebieskich, zielonych lub zielononiebieskich jaj, pokrytych czerwonawymi plamkami, które sama wysiaduje przez 13 dni. Młode (gniazdowniki) opuszczają gniazdo po ok. 11 dniach. Słowiki rdzawe wyprowadzają 1 lęg w roku.

W Polsce słowik rdzawy należy do ptaków średniolicznych lęgowo. Przylatuje do nas w kwietniu-maju, a odlatuje w sierpniu-wrześniu. Przez Polskę przebiega granica zasięgu występowania słowika szarego i rdzawego. w zachodniej połowie występuje słowik rdzawy, a we wschodniej - słowik szary. W pasie od Pomorza po Małopolskę można spotkać oba gatunki. W Polsce słowik rdzawy jest pod ochroną.

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
słowik rdzawy - 2 zdaniawav68 kb
słowik rdzawy - koncert1mp3203 kb
słowik rdzawy - koncert2mp3207 kb

rodziny i gatunki
alfabetyczny spis ptaków


Podróżniczek - Luscinia svecica

Podróżniczek jest niewielkim ptakiem wędrownym z rodziny muchołówkowatych (Muscicapidae), rzędu wróblowych (Passeriformes) i podrzędu œpiewajšcych (Oscines). Dawniej zaliczany był do rodziny drozdowatych (Turdidae). W tej grupie ptaków wyróżnia się kilka podgatunków. Podróżniczek występuje w Północnej i środkowej Eurazji. Zimuje w południowej Europie i północnej Afryce oraz w Azji od Iranu po Półwysep Indochiński. Lubi miejsca wilgotne, nadbrzeżne zarośla, zakrzewione, podmokłe łąki, skraje lasów i parki. Spotkać go można w dolinach dużych rzek, porośniętych gąszczami wierzbowymi i trzcinowiskami. Spośród słowików ten gatunek występuje najbliżej wody.

Ptak ten jest mniejszy od kosa i barwniej upierzony od innych słowików. Osiąga średnio: długość ciała ok. 18 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 20-23 cm i wagę ok. 15-18 g. Podróżniczek ma biały spód ciała, kremowe brwi, wierzch ciała brunatny, pokryty przy ogonie rdzawymi plamami. samiec w okresie godowym ma jaskrawoniebieską plamę na podgardlu i piersi obwiedzioną czarną i rdzawą obwódką. U samców podgatunku środkowoeuropejskiego na tym niebieskim polu występuje biała plamka, a u podgatunku skandynawskiego plamka ta ma rdzawy kolor. W okresie spoczynkowym podgardla obu podgatunków bieleją i upodabniają się do samic (brązowy wierzch, biały spód z czarną przepaską na piersi, kremowe podgardle i wąs). Osobniki niedojrzałe w odróżnieniu od samic mają podłużne, jasne kreski na całym ciele. Podróżniczki żywią się bezkręgowcami, a swoją dietę uzupełniają nasionami i jagodami. Pożywienia wypatrują głównie na ziemi. Zbierają też owady z niskiej roślinności. W poszukiwaniu pokarmu biegają i skaczą po ziemi, rozgarniając liście i glebę.

Gniazdo podróżniczek zakłada na ziemi pod osłoną roślinności zielnej, pod krzakiem lub we wgłębieniu na niskim brzegu. Gniazdo jest zbudowane z butwiejących liści, suchych gałązek i traw oraz mchu, wysłane miękką trawą i włosiem. Budową gniazda zajmuje się tylko samica. W sezonie lęgowym (w Polsce jest to kwiecień-czerwiec) podróżniczki wyprowadzają 1-2 lęgi. W jednym lęgu samica składa 5-6 bladoniebieskich, zielonych lub niebieskozielonych jaj pokrytych czerwonobrązowymi plamkami, które sama wysiaduje (samiec czasem jej pomaga) przez 13-14 dni. Młode (gniazdowniki) opuszczają gniazdo po ok.dwóch tygodniach.

W Polsce podróżniczki są rzadkimi ptakami. W naszym kraju gnieżdżą się podróżniczki z podgatunku środkowoeuropejskiego (Luscinia svecica cyanecula), a ptaki z podgatunku północnoeuropejskiego, gnieżdżące się w Skandynawii (Luscinia svecica svecica) pojawiają się jedynie na przelotach. W ostatnich latach w polskich Tatrach pojawił się lęgowy podróżniczek z podgatunku skandynawskiego (z rdzawą plamką na piersi). Obecnie kilkanaście par tego podróżniczka co roku gnieździ się w kosodrzewinie przy wysokogórskich stawach. Przeloty podróżniczków przez nasz kraj mają miejsce w marcu-kwietniu i w sierpniu-październiku. Podróżniczki są pod ochroną.

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
podróżniczek1mp3173 kb
podróżniczek2mp3162 kb

rodziny i gatunki
alfabetyczny spis ptaków


głosy innych słowików
posłuchajtyp plikurozmiar
słowik modry - Luscinia cyane ptak dotychczas w Polsce nieobserwowanymp3175 kb
słowik modry - jedna frazamp315 kb
słowik modry - inna frazamp322 kb
słowik rubinowy - Luscinia calliope ptak dotychczas w Polsce nieobserwowanywav22 kb

rodziny i gatunki
alfabetyczny spis ptaków


drozdowate ptaki wróblowe
ptaki niewróblowe - łaźce, sowy, drapieżne, gołębiowe, żurawiowe
inne ptaki niewróblowe
alfabetyczny spis ptaków