przy otwarciu strony odezwała się kapturka

jedno z możliwych środowisk życia - las Rodzaj Sylvia: - pokrzewki

Głosy innych pokrzewek

Pokrzewka czarnołbista - Sylvia atricapilla

Pokrzewka czarnołbista (kapturka) - niewielki ptak z rodziny pokrzewkowatych (Sylviidae), rzędu wróblowych (Passeriformes) i podrzędu śpiewających (Oscines) - występuje w 5 podgatunkach. Podgatunek Sylvia atricapilla atricapilla (występujący również w Polsce) na sezon lęgowy przylatuje do Europy północnej, środkowej i wschodniej (na wschodzie osiąga zachodnią Syberię, a na południu - północne Włochy, kraje bałka¨˝skie, Turcję i Grecję). Na zimę odlatuje do Afryki subsaharyjskiej. Tylko północne i wschodnie populacje odlatują tak daleko. Ptaki z populacji południowych odlatują do południowych rejonów występowania, gdzie klimat w zimie jest łagodniejszy. Podgatunki zamieszkujące ciepłe rejony Azji i Afryki są osiadłe. Kapturkę spotkać można w większych ogrodach, parkach śródmiejskich oraz większych skupiskach krzewów.

Ciało kapturki jest szarawe, natomiast głowa ozdobiona jest czapeczką,która u samców jest czarna, a u samic i osobników młodocianych jest barwy kasztanowej.Kapturka ma ok. 14 cm długości , 20-23 cm rozpiętości skrzydeł i wagę 16-22 g. Jej pożywieniem są przeważnie owady (pożyteczna w sadach i ogrodach, ponieważ zbiera szkodliwe owady z drzew owocowych). Późnym latem i w czasie wędrówki na zimowisko ptak ten uzupełnia dietę owocami (wiśnie, maliny, porzeczki).

Gniazdo kapturki, w kształcie czarki zbudowanej z gałązek, trawy i liści, umieszczone jest na wysokości 40-120 cm nad ziemią, między bocznymi gałązkami krzewu lub drzewka. Sezon lęgowy tych pokrzewek trwa od ko¨˝ca maja aż do początku lipca. W tym czasie samica składa 4-5 jasnobrązowych jaj (z nielicznymi, ciemnymi plamkami), które sama wysiaduje przez 13-16 dni. Kapturka często wysiaduje jajo kukułki. Młode (gniazdowniki) opuszczają gniazdo po ok. dwóch tygodniach. Kapturka wyprowadza 1 lęg w roku.

W Polsce kapturka należy do ptaków lęgowych. Przylatuje do nas w kwietniu, a odlatuje w sierpniu-październiku. Jest pod ochroną.

posłuchaj moich własnych nagrań kapturki

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
kapturkamp3209 kb
kapturka, nawoływaniemp310 kb
kapturka na tle innych ptakówmp3160 kb
kapturka - nietypowy śpiewmp336 kb

rodziny i gatunki
pokrzewkowate
alfabetyczny spis ptaków


Pokrzewka ogrodowa - Sylvia borin

Pokrzewka ogrodowa, gajówka - wędrowny ptak z rodziny pokrzewkowatych (Sylviidae), rzędu wróblowych (Passeriformes) i podrzędu śpiewających (Oscines) - występuje w dwóch podgatunkach. Podgatunek Sylvia borin borin (spotykany również w Polsce) na sezon lęgowy przybywa do Europy zachodniej, centralnej i północnej. Drugi podgatunek - Sylvia borin woodwardi (Sylvia borin pallida) - lęgi odbywa w europejskiej części Rosji, docierając aż do Syberii. Pokrzewka ogrodowa odlatuje na zimę do Afryki. Ptaki te dobrze czują się w parkach, ogrodach i na obrzeżach lasów z bujnym podszytem.

Gajówka ma wierzch ciała szary, spód jaśniejszy, nogi łupkowoszare, oczy ciemnobrązowe. Osiąga długość ciała 14-15 cm, rozpiętość skrzydeł 20-24 cm i wagę 16-20 g. Pożywieniem gajówki są głównie owady zbierane z liści i gałązek drzew i krzewów. Późnym latem i w drodze na zimowisko dieta uzupełniana jest jagodami np. czarnego bzu. Gajówki ładnie śpiewają. Ich głos jest miły dla ucha, a niektóre fragmenty ich pieśni przypominają swoją barwą śpiew kosa.

Dobrze zamaskowane gniazdo gajówki umieszczone jest na wysokości od 30-80 cm nad ziemią, w bocznych gałązkach krzewu. Od maja do lipca samica składa 4-6 białobrązowych jaj z zielonkawymi plamkami, które wysiaduje na zmianę z samcem przez 13-14 dni (od złożenia ostatniego jaja). Gajówki często wysiadują jajo kukułki. Młode ptaki opuszczają gniazdo po 12-14 dniach. Ten gatunek pokrzewek wyprowadza 1 lęg w roku.

Pokrzewka ogrodowa należy w Polsce do ptaków licznych lęgowo. Przylatuje do nas w maju, a odlatuje w sierpniu-wrześniu. Jest pod ochroną.

posłuchaj moich własnych nagrań gajówek

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
gajówka - śpiewmp3225 kb
gajówka - nawoływaniewav36 kb
gajówka na tle innych ptakówmp3165 kb
gajówka - nietypowy śpiewmp378 kb
śpiew gajówki miejscami bardzo przypominający śpiew kosamp3100 kb

rodziny i gatunki
pokrzewkowate
alfabetyczny spis ptaków


Pokrzewka jarzębata - Sylvia nisoria

Jarzębatka, zwana również pokrzewką jarzębatą, jest niewielkim ptakiem wędrownym z rodziny pokrzewkowatych (Sylviidae), rzędu wróblowych (Passeriformes) i podrzędu śpiewających (Oscines). Występuje w środkowej i wschodniej Europie, na Kaukazie oraz w zachodniej i środkowej Azji. Na Zimę odlatuje do wschodniej Afryki. Zamieszkuje kępy gęstych krzewów z bujną roślinnością zielną wśród pól, łąk, dolin rzecznych oraz skraje drzewostanów z gęstym podszyciem. Unika bliskości ludzkich siedzib

Ta największa z pokrzewek swoim ubarwieniem przypomina jastrzębia i tak jak on ma żółte tęczówki. Wierzch ciała jarzębatki jest popielaty, a spód - brudnobiały. Lotki i sterówki są ciemnobrązowe z białym obrzeżeniem. Osiąga długość ciała ok. 16 cm, i rozpiętość skrzydeł do 27 cm i wagę ok. 30 g. Jarzębatka odżywia się owadami, ich larwami i jajami, a późnym latem i w drodze na zimowisko dietę uzupełnia jagodami.

Dobrze ukryte gniazdo w kształcie czary jarzębatka umieszcza w bocznych, gęstych gałązkach krzewu na wysokości 30-60 cm nad ziemią. Do budowy gniazda ptak ten wykorzystuje zdrewniałe łodygi roślin zielnych, mchy i trawy. Jarzębatki wyprowadzają zasadniczo 1 (niekiedy 2) lęg w roku. W maju (drugi ewentualny lęg wypada w końcu czerwca) samica składa 4-5 białych lub szarozielonkawych jaj z nielicznymi plamkami w kolorze jasnoszarym lub szarofioletowym. Przez ok. 2 tygodnie obydwoje rodzice wysiadują złożone jaja. Pisklęta (gniazdowniki) opuszczają gniazdo po ok. 16 dniach. Jarzębatki często wysiadują podrzucone jajo kukułki.

W Polsce ten gatunek pokrzewek jest nieliczny lęgowo. Objęty jest ochroną. Jarzębatki przylatują do nas w kwietniu-maju, a odlatują w sierpniu-wrześniu.

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
jarzębatka, śpiewmp3209 kb
jarzębatka, nawoływaniemp313 kb

rodziny i gatunki
pokrzewkowate
alfabetyczny spis ptaków


Pokrzewka cierniówka - Sylvia communis

Pokrzewka cierniówka (cierniówka) jest małym ptakiem wędrownym z rodziny pokrzewkowatych (Sylviidae), rzędu wróblowych (Passeriformes) i podrzędu śpiewających (Oscines). Zamieszkuje niemal całą Europę poza północną częścią półwyspu Skandynawskiego; występuje również w Afryce Północnej, Azji Mniejszej i Azji środkowej. Zimuje w środkowej Afryce, na półwyspie Arabskim i na subkontynencie indyjskim. Cierniówka dobrze czuje się w zaroślach śródpolnych, na zakrzewionych łąkach z bujną roślinnością zielną, a także na zarośniętych miedzach.

Wierzch ciała cierniówki jest rudo szary, a spód - białawy. Podgardle ma czystobiałą barwę, a skrzydła i nogi są rdzawe. Uu samca głowa jest szara, a na piersi występuje różowy nalot. Pokrzewka ta osiąga długość ciała ok. 14 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 23 cm i wagę 13-18 g. Głównym pożywieniem tych ptaków są owady, ich larwy i jaja. Późnym latem i w drodze na zimowisko dieta uzupełniana jest owocami.

Swoje gniazdo cierniówka umieszcza tuż nad ziemią, w środku gęstego krzewu. Jest to luźna konstrukcja zbudowana z mchu i trawy, często przerośnięta roślinnością zielną. Sezon lęgowy cierniówek trwa przez maj i czerwiec. W tym czasie ptaki te wyprowadzają 1 (niekiedy 2) lęg. W jednym lęgu samica składa 4-5 jaj, które wysiaduje na zmianę z samcem przez 9-14 dni. Pisklęta (gniazdowniki) przebywają w gnieździe jeszcze przez ok. dwa tygodnie.

W polsce cierniówki należą do ptaków licznie lęgowych. Przylatują do nas w kwietniu-maju, a odlatują w sierpniu-wrześniu. Pokrzewka cierniówka należy do gatunków chronionych.

posłuchaj moich własnych nagrań cierniówek

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
cierniówka, śpiewmp3105 kb
trochę odmienna piosenka cierniówkimp3119 kb
cierniówka - głos ostrzegawczymp325 kb
cierniówka na tle innych ptakówmp3203kb

rodziny i gatunki
pokrzewkowate
alfabetyczny spis ptaków


Pokrzewka piegża - Sylvia curruca

Piegża zwyczajna (gajówka piegża, pokrzewka piegża) jest małym ptakiem wędrownym z rodziny pokrzewkowatych (Sylviidae), rzędu wróblowych (Passeriformes) i podrzędu śpiewających (Oscines). Pokrzewki te gniazdują w Europie środkowej i wschodniej, a także w Azji. Na zimę odlatują do Afryki na południe od Sahary, na Półwysep Arabski i na Subkontynent Indyjski. Piegża raczej unika większych kompleksów leśnych, pojawia się na ich obrzeżach i w szkółkach leśnych. Dobrze czuje się w większych skupiskach krzewów rosnących pod wysokimi drzewami; spotkać ją można w parkach, sadach, ogrodach, na cmentarzach, na wrzosowiskach, a także w osiedlach ludzkich - w zieleni miejskiej, w żywopłotach.

Piegża jest najmniejszą z występujących w Polsce pokrzewek. Wierzch ciała i skrzydła są intensywnie brązowoszare, spód brudnobiały z różowym nalotem. Drugorzędowe lotki mają jasne obrzeżenia, które tworzą jaśniejsze pole na skrzydle. Ogon jest szarobrązowy z białymi brzegami, głowa popielata z ciemnoszarymi policzkami i pokrywami usznymi tworzącymi słabo skontrastowaną maskę. Przez oko przechodzi ciemnoszara smuga. Podgardle jest prawie białe. Nogi są niebieskawe lub ołowiowoszare. Pokrzewka ta osiąga długość ciała ok. 12-14 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 19 cm i wagę 10-14 g. Piegża żywi się owadami i innymi drobnymi bezkręgowcami, a późnym latem i jesienią - również owocami np. czarnego bzu. Śpiew piegży składa się z serii piosenek. Pierwsza część piosenki to cichy przedśpiew, słyszany z bliska. Druga część to słyszalny z daleka dźwięczny terkot. Po tej dźwięcznej grzechotce nieomylnie można rozpoznać piegżę. Przedśpiewy mogą być długie lub krótkie, a niektóre piosenki mogą nie mieć na końcu dźwięcznej grzechotki. Oto moje własne nagranie śpiewu piegży. Do piegży udało mi się podejść bardzo blisko; siedziała sobie w krzaku tui i wcale nie uciekała. Grzechotki, tak jak przedśpiewy, mogą być długie lub krótkie. Niektóre grzechotki mogą przypominać suche trzaski.

Na sezon lęgowy piegża przylatuje do Europy środkowej i wschodniej. Samce przylatują nieco wcześniej niż samice, żeby wywalczyć sobie dogodne miejsce do gniazdowania. Oboje partnerzy budują konstrukcję, w której wychowają potomstwo. Swoje gniazdo, luźną, półokrągłą konstrukcję z łodyg i trawy, ptaki dobrze ukrywają we wnętrzu zwartego krzewu lub w żywopłocie na wysokości 0,5-1,5 m nad ziemią. W wyściółce gniazda znajduje się włosie i delikatna trawa. Piegża wyprowadza 1 (rzadziej 2) lęg w sezonie. W maju-czerwcu (drugi lęg wypada pod koniec czerwca) samica składa 4-6 białych (lub z odcieniem brązowym) brązowo plamkowanych jaj, które wysiaduje na zmianę z samcem przez 11-14 dni. Często w gnieździe piegży znajduje się podrzucone jajo kukułki. Pisklęta (gniazdowniki) przebywają w gnieździe jeszcze przez ok. 10-14 dni.

Piegża gnieździ się na całym obszarze Polski, w górach - do wysokości 1500 m n.p.m. Przylatuje do nas w kwietniu-maju, a odlatuje w sierpniu-wrześniu. Jest ptakiem stosunkowo mało płochliwym i słabo reaguje na widok człowieka w pobliżu gniazda. Jest pod ochroną.

posłuchaj moich własnych nagrań piegży

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
pokrzewka piegża - śpiewwav9 kb
dialog piegży z innymi ptakamimp3148 kb
piegża na tle innych ptakówmp3161 kb
piegża - głos alarmowymp339 kb

rodziny i gatunki
pokrzewkowate
alfabetyczny spis ptaków


Pokrzewka wąsata - Sylvia cantillans

Pokrzewka wąsata, mały ptak wędrowny z rodziny pokrzewkowatych (Sylviidae), rzędu wróblowych (Passeriformes) i podrzędu śpiewających (Oscines), gnieździ się w południowej Europie i północno-zachodniej Afryce, a zimę spędza w Afryce, głównie wzdłuż południowego krańca Sahary. Zasiedla tereny porośnięte krzewami, często ciernistymi, na równinach i na nasłonecznionych stokach.

U tych ptaków obserwuje się dymorfizm płciowy w ubarwieniu. U dorosłego samca wierzch ciała jest niebieskopopielaty, a pierś i gardło - ceglastoczerwone. W upierzeniu występują również 2 białe pasy (wąsy). Samica jest z wierzchu szarobrązowa, a od spodu - biaława. Pokrzewka ta ma smukłą sylwetkę i raczej krótki dziób. W obrębie tego gatunku wyróżnia się 3 podgatunki różniące się nieco barwą upierzenia i śpiewem. Ptaki te osiągają długość ciała ok. 12 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 15-19 cm i wagę ok. 11 g. Pokrzewki te odżywiają się owadami i ich larwami, a późnym latem i jesienią zjadają również owoce.

Gniazdo pokrzewka wąsata zakłada w niskim krzewie (często w kolcoliście - ciernisty krzew z rodziny motylkowych o drobnych liściach, dużych żółtych kwiatach i strąkowatych owocach, występujący w zachodniej i południowozachodniej Europie) lub niekiedy na niskim drzewie, 30-150 cm nad ziemią. Gniazdo jest głęboką czarką, starannie zbudowaną z trawy, liści i korzonków, z wplecionymi różnymi ziołami i pajęczyną. Gniazdo wyścielone jest miękkim materiałem roślinnym i włosami. W sezonie lęgowym (kwiecień-czerwiec) samica składa 3-4 białawe, czasami zielonkawe lub żółtawe jaja które wysiaduje wspólnie z samcem przez ok. 12 dni.

W Polsce pokrzewka wąsata nie przystępuje do lęgów. Wiosną i jesienią zalatuje do Europy zachodniej, pojawia się również w naszym kraju. Objęta jest ochroną.

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
pokrzewka wąsata - Sylvia cantillansmp323 kb
pokrzewka wąsata - nawoływanie i śpiewmp358 kbgłosy innych pokrzewek
posłuchajtyp plikurozmiar
pokrzewka aksamitna (Sylvia melanocephala), nawoływanie (ptak dotychczas w Polsce nieobserwowany)wav18 kb
pokrzewka aksamitna, śpiewwav12 kb
lutniczka - Sylvia hortensis (dotychczas w Polsce nieobserwowana)mp346 kb
pokrzewka pustynna - Sylvia nana (dotychczas w Polsce nieobserwowana)mp338 kb
pokrzewka okularowa - Sylvia conspicillata (dotychczas w Polsce nieobserwowana)mp312 kb

rodziny i gatunki
pokrzewkowate

ptaki wróblowe
ptaki niewróblowe - sowy, łaźce, drapieżne, żurawiowe, gołębiowe
alfabetyczny spis ptaków